Internkontroll/serviceavtaler for næringslivet


Service av elektrisk anlegg næringsbygg

Vi hjelper deg å navigere i jungelen av sikkerhetsforskrifter, kontrollkrav og dokumentasjonspålegg.

  • Brannforebyggende kontroll og termografi
  • Energirådgivning
  • Internkontroll
  • Serviceavtaler

Brannforebyggende kontroll og termografi

Brannforebyggende kontroll og termografi
Brannsikkerhet er ikke mindre viktig i næringsbygg enn det er i privatboliger. Krav fra forsikringsselskaper, HMS-forskrifter og generell sikkerhet for de ansatte krever profesjonelle rutiner og kontroller. I tillegg er termografi med infrarødt varmesøkende kamera en viktig og effektiv kontrollmetode for å avdekke brann- og berøringsfare i det elektriske anlegget.

Energirådgivning

Energirådgivning
På samme måte som god arbeidsflyt for de ansatte gir høyere inntjening, gir god energiflyt i næringsbygg lavere forbruk og kostnad. Inneklima- og temperatur er også noe som typisk påvirker både de ansatte og kostnadsbildet. Gjennom å sørge for at bedriften har et godt energioppfølgingssystem tar man pulsen på bygget og forbruket. Et godt termostatsystem kan redusere strømkostnadene med 10% kun ved å senke temperaturen om natten. Ved å installere gode varme- og energistyringssystemer kan man også søke om økonomisk støtte fra Enova.

Internkontroll

Internkontroll
Visste du at internkontroll av det elektriske anlegget er myndighetspålagt? Ikke bare sikrer systematiske og periodiske internkontroller et stabilt anlegg med høy driftssikerhet, det bidrar også til økt brannsikkerhet, bedre energieffektivisering og lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Ved å bruke oss tar vi ansvaret for at gjeldende forskrifter og regler blir fulgt, samtidig som vi sørger for rapportering og dokumentasjon.

Serviceavtaler

Serviceavtaler
Et langsiktig og fast forhold til én elektroentreprenør har mange fordeler. Blant annet rask service, lavere kostnader, trygghet og kvalitetsgaranti. Har du ansvar for infrastrukturen i din bedrift kan vi tilby forutsigbare og gunstige rammeavtaler som gir deg langsiktighet og trygghet i både din og de ansattes arbeidshverdag. Våre kompetente og effektive medarbeidere rykker ut på kort varsel og har alle nødvendig godkjenninger og autorisasjoner.


    Jeg er interressert i: