Elbillading for næringslivet


Lading av elbil

Installasjon av ladesystem til sameie, borettslag eller bedrift krever langsiktighet og skalerbarhet.

  • Borettslag og næringsbygg
  • Dynamisk laststyring
  • Fleksible betalingsløsninger

Borettslag og næringsbygg

Elbilading I sameie eller borettslag
Elbilmarkedet er i sterk vekst og utviklingen går fort. Derfor er det viktig at du får gode råd på veien og rigger din ladepark for fremtidige behov og endringer. Fleksibilitet og mulighet for skalering, oppgradering og vedlikehold av eksisterende og nye teknologiske løsninger og sikkerhet må tas hensyn til. Vi kartlegger og prosjekterer etablering av sterkstrøm infrastruktur og nettverk til hver enkelt lader, samt forbruksovervåking. Ta kontakt med oss for en faglig vurdering og rask befaring.

Dynamisk laststyring

Elbilading I sameie eller borettslag
Har du behov for flere ladeplasser enn det elektriske anlegget er dimensjonert for? Da kan dynamisk laststyring være riktig løsning. Dette betyr at den til enhver tid tilgjengelige kapasiteten justeres og fordeles mellom bilene som står til lading. Færre biler til lading betyr mer strøm til hver bil - og motsatt. Øker forbruket til øvrige apparater i resten av bygget, reduserer effekten til ladesystemet tilsvarende, og elbilladerne settes på vent til det igjen er kapasitet til overs.

Fleksible betalingsløsninger

Fleksible betalingsløsninger
Vi tilbyr stor fleksibilitet og ulike modeller for betaling etter installasjon. Vi har forståelse for at ulike bedrifter og borettslag opererer med ulik likviditet og forskjellige budsjetter. Ta kontakt, så finner vi løsningen som passer best for deg.


    Jeg er interressert i: